Studentë, ju që e njihni gjuhën angleze mos e humbisni këtë mundësi për t’u njohur me kulturën japoneze”

Studentë, ju që e njihni gjuhën angleze mos e humbisni këtë mundësi për t’u njohur me kulturën japoneze”

Leave a comment