Shpërblimet

Dr. Ibadete Bytyçi PhD Can shkencëtare e vitit 19/20 në Kolegjin Universi

Senati i Kolegjit Universi unanimisht, në mbledhjen e datës 02/06/2020, për kontributin e jashtëzakonshëm shkencor gjatë vitit akademik 2019/20 nderoi me çmimin Shkencëtare e vitit Dr. Ibadete Bytyçi PhD Can nga Departamenti i infermierisë.

Biografia: Ibadete Bytyçi, MD, FESC, PhD can.

Ibadete Bytyçi, ka lindur me 05/01/1983, Arllat, Drenas. Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, Mjekësi e Përgjithshme, në Universitetin e Prishtinës (2010). Specializimi në lëndën Mjekësi e Brendshme dhe Kardiologji e ka perfunduar në Qendren Klinike Universitare të Kosovë (2018). Ndërsa nga nëntori i vitit 2017 vazhdon studimet e doktoratës në Universitetin Umeå, në Departamentin e Mjekësisë Klinike dhe Shëndetit Publik, Umeå, Suedi. Aktualisht punon në Klinikën e Kardiologjisë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës dhe në Kolegjin Universi, si ligjeruese dhe kordinatore e shkences.

Dr. Bytyçi punën e saj shkencore dhe hulumtuese e ka të orientuar në funksionin e atriumit të majtë, antikoagulimin në fibrilacionin atrial paroksizmal, sindromen koronare dhe kardiologjia preventive. Ajo ka publikuar dhe prezentuar punimet e saj shkencore në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare ne Europe dhe Amerike (American College of Cardiology, European Society of Cardiology, EuroEcho, EVACI, American Heart Association etj).

Eshte anëtare e Shoqatës se Kardiologeve te Kosoves, anëtare e Shoqatës Europiane të Kardiologjisë, Asociacionit Europian të Ekokardiografisë, anëtare në grupet punuese të Shoqatës Europiane të Kardiologjisë (Funksioni miokardial, Elektrofiziologji, Patofiziologjisë koronare dhe mikroqarkullim etj). Udhëheqes i grupit punues shkencor “Imazheria kardiake” në Shoqatën e Kardiologëve të Kosovës.

Anëtare në Grupin punës shkencor në meta-analizë për lipide dhe hipertension arterial. Anëtare e Bordit Ndërkombëtar Editorial në “Disease Marker, Hindawi, United Kingdom”. Rishikues shkencor në “Archives of Medical Science”, në “Open Heart, in collaboration with British Society of Cardiology” e shume revista tjera shkencore.

Punimet shkencore të publikuara në vitin 2019/2020

 1. Bytyçi I,Bajraktari GLindqvist PHenein MY. Improved Left Atrial Function in CRT Responders: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med. 2020 Jan 21;9(2).
 2. Bytyci I, Dini FL, Bajraktari A et al. Speckle tracking-derived left atrial stiffness predicts clinical outcome in heart failure patients with reduced to mid-range ejection fraction. J Clin Med. 2020 Apr 25;9(5): E1244.
 3. Bytyçi I, Bajraktari G, Fabiani I, Lindqvist P, Poniku A, Pugliese NR, Dini FL, Henein MY. Left atrial compliance index predicts exercise capacity in patients with heart failure and preserved ejection fraction irrespective of right ventricular dysfunction. 2019Jun;36(6):1045-1053.
 1. Bytyçi I, Henein MY, Bajraktari G, Lindqvist P, Henein MY. Compromised left atrial function and increased size predict raised cavity pressure: A systematic review and meta-analysis.Clin Physiol Funct Imaging. 2019 May 28.
 2. Bytyçi I, Bajraktari G, Henein MY. The relationship between left atrial volume indexed and cardiac resynchronization therapy: A systematic review and meta-analysis. Archives of Medical Science. Arch Med Sci. DOI: https://doi.org/10.5114/aoms.2019.91511.
 3. Bielecka-Dabrowa A, Bytyçi I, Haehling S, Anker S, Jozwiak J, Rysz R, et al. Association of Statin Use and Clinical Outcomes in Heart Failure Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Lids Health Dis. 2019 Oct 31;18(1):188.
 4. Konstantinides SV,Meyer GBecattini CBueno HGeersing GJHarjola VP, Et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J. 2020 Jan 21;41(4):543-603.
 1. Bajraktari A, Bytyci I, Henein MY. The relationship between coronary artery wall shear strain and plaquemorphology: A systematic review and meta-analysis. Diagnostics (Basel). 2020 Feb 8;10(2):91.
 2. Shenouda RB,Bytyçi ISobhy MHenein MY. Reduced regional strain rate is the most accurate dysfunction in predicting culprit lesions in patients with acute coronary syndrome. Clin Physiol Funct Imaging. 2020 Jan;40(1):21-29.
 • Bajraktari G,Bytyçi I,Henein MY. Left atrial structure and function predictors of recurrent fibrillation after catheter ablation: a systematic review and meta-analysis. Clin Physiol Funct Imaging. 2020 Jan; 40(1):1-13.
 • Bajraktari G, Bytyci I, Henein MY, Alfonso M Ahmed A, Jashari H, Bhatt DL. Complete revascularization for patients with multivessel coronary artery disease and ST-segment elevation myocardial infarction after the COMPLETE trial: A meta-analysis of randomized controlled trials. IJC Heart & Vasculature. (Epub ahead of print).
 • Zhubi-Bakija F, Bajraktari F, Bytyçi I, Mikhailidis D et al. The impact of type of dietary protein, animal versus vegetable, in modifying cardiometabolic risk factors: A Position Paper from the International Lipid Expert Panel (ILEP). Clinical Nutrition, 2020. DOI:https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.05.017.
 • Shenouda R,Bytyçi I, Sobhy M, Henein MY. Early Recovery of Left Ventricular Function After Revascularization in Acute Coronary Syndrome. Clin Med. 2019 Dec 20;9(1):24.
 • Perçuku L,Bajraktari G,Jashari HBytyçi IIbrahimi PHenein MY. Exaggerated systolic hypertensive response to exercise predicts cardiovascular events: a systematic review and meta-analysis. Pol Arch Intern Med. 2019 Dec 23;129(12):855-863.
 • Bytyçi I, Stefano Nistri S, Morner S, Henein MY. Alcohol septal ablation versus septal myectomy treatment of obstructive hypertrophic cardiomyopathy: A systematic review and meta-analysis. (In press).
 • Abdelsayed M, Bytyci I, Henein MY et al. Left ventricular contraction duration is the most powerful cardiac events predictor in LQTS: A systematic review and meta-analysis (In press).
 • Bytyci I, Dini FL, Henein MY et al Left atrial stiffness predicts cardiac events in patients with HFrEF: the impact of diabetes. JIMG031720-0397 (under EIC decision).

Abstratet e prezantuara në konferencat shkencore ndërkombëtare në vitin 2019/2020

 1. Bytyci I, Bajraktari A, Henein MY. HIGH CORONARY WALL SHEAR STRAIN RESULTS IN PROFOUND ARTERIAL WALL REMODELING COMPARED TO LOW SHEAR STRAIN A SYSTEMATIC REVIEW AND META ANALYSIS. ACC.20/WCC in Chicago, USA. DOI: 10.1016/S0735-1097(20)30889-5.
 2. Bytyci I, Bytyqi S, Bajraktari A, Elezi S, Henein MY.The Relationship Between Wall Shear Strain and Morphology Plaque in Coronary Artery Disease: A systematic Review and Meta-analysis. American Heart Association: Vascular Discovery: From Genes to Medicine, Boston, USA. 2019; 39: A363.
 3. Bytyçi I, Bajraktari G, Ibrahimi P, Lindqvist P, Henein MY. The relationship between left atrial measurements and cavity pressure: A systematic review and meta-analysis. American College of Cardiology, ACC.2018, Orlando, Florida,USA. JACC (Journal of the American College of Cardiology). Volume 71, Issue 11 Supplement, March 2019. DOI: 10.1016/S0735- 1097(18)31452-9.
 1. Bytyci I, Ricardo N, Mazzola R, Bajraktari A et al. Independent prognostic significance of non-invasive left atrial stiffness in outpatients with heart failure and reduced ejection fraction. EuroEcho Congress.2019, Vienna, Austria European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 21 (Supplement_1), jez319. 448.
 1. Bytyci I, Ricardo N, Mazzola R, Bajraktari A et al. Left atrial stiffness as a predictor of cardiac events in patients with heart failure and reduced ejection fraction: the impact of diabetes. EuroEcho Congress.2019, Vienna, Austria. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 21 (Supplement_1), jez319. 965.
 1. Bytyci I, Bajrakari A, Henein MY. The impact of intermediate wall shear strain on changes of plaque morphology in CAD: A systematic review and meta-analysis. EuroEcho Congress.2019, Vienna, Austria. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 21 (Supplement_1), jez319. 864.
 2. Bajrakari A, Bytyci I, Henein MY. High Coronary wall shear strain developed more vulnerable plaque compare to low wall shear strain: A systematic review and meta-analysis. EuroEcho Congress.2019, Vienna, Austria. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 21 (Supplement_1), jez319. 677.
 3. Tafarashiku R, Henein MY, Berisha-Muharremi V, Bytyci I et al. Left ventricular diastolic and systolic functions are compromised in patients with hypothyroidism. EuroEcho Congress.2019, Vienna, Austria. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 21 (Supplement_1), jez319. 539.
 4. Bajraktari G, V Berisha-Muharremi, E Haliti, I Bytyci, A Poniku, A Ahmeti, et al. Diabetes is the strongest predictor of limited exercise capacity in patients with chronic heart failure. ESC Congress 2019. Paris, France. EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 21, 431-431.
 5. Berisha-Muharremi V, Bajraktari G, Haliti E, Bytyci I, A Poniku, A Ahmeti, et al. Clinical and echocardiographic features in diabetic and non-diabetic patients with chronic heart failure. ESC Congress 2019. Paris, France. EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 21, 533-533.
 6. Bytyci I, Riccardo N, Bajraktari A et al. Rëndësia e pavarur prognostike e ngurtesisë së atriumit të majtë tek pacientet me pamjaftueshmëri të zemrës dhe fraksion ejeksioni të zvogëluar. Kongresi dhe Panairi i Parë i Mjekësisë. 18-19 Tetor, 2019, Prishtinë, Kosovë.
 7. Bytyci I, Bajraktari G, Henein M. Indeksi i veëllimit të atriumit të majtë predikton terapinë resinkronizuese kardiake: Një rishikim sistematik dhe meta-analizë. Kongresi dhe Panairi i Parë i Mjekësisë. 18-19 Tetor, 2019, Prishtinë, Kosovë
 8. Bytyci I, Bajraktari A, Henein MY. Roli i tendosjes mesatare të murit në ndryshimet e morfologjisë së pllakës tek SIZ: Një rishikim sistematik dhe meta-analizë. Kongresi dhe Panairi i Parë i Mjekësisë. 18-19 Tetor, 2019, Prishtinë, Kosovë.

Ligjërues e ftuar në vitin 2019/2020

 1. Bytyçi I. The relationship between sports and risk for atrial fibrillation: Advantages and disadvantages. 2nd International Conference of Sports Emergency Medicine, Prishtina, May 3, 2019.
 2. Bytyçi I. Left atrial stiffness as predictor of cardiac events in patients with HFrEF; the impact of diabetes. First Medical Congress and Fair, 18-19 October, 2019, Prishtina, Kosovo.
 3. Bytyçi I. Left atrial improvement in CRT responders: A systematic review and meta-analysis. 6th May, 2019, Prishtina, Kosovo. First Medical Congress and Fair, 18-19 October, 2019, Prishtina, Kosovo.
 4. Bytyçi I. The left atrium between function and arrhythmia. 5th Congress of Kosovo Society of Cardiology, 17-18 May, 2019, Prishtina, Kosovo.

Vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes