Profesorët

Stafi akademik i Kolegjit Universi është 100% me kualifikime adekuate dhe me përvojën e nevojshme në arsim, kjo dëshmohet përmes CV-ve tyre, ku krahas kompetencave profesionale ka edhe një numër modest të publikimeve shkencore në revista, kryesisht ndërkombëtare.

Për të gjitha lëndët mësimore të përfshira në Planin dhe programin mësimor, kuadri është plotësisht profesional, me eksperiencë dhe me thirrje adekuate, si profesionale ashtu edhe shkencore.

Titujt akademik janë:

  • asistent i ri

  • asistent

  • Ligjërues

  • Profesor asistent

  • Profesor i Asociuar

  • Profesor i Rregullt

Avansimi i stafit akademik në thirrje akademike bëhet sipas kritereve të mbështetur në Rregulloren e Kolegjit për Thirrjet Akademike dhe Titujt.

 

Dekan
Kadir Hyseini
Prof.Ass.
Minire Alilaj
Prof.Ass.
Ragip Retkoceri
Ligjerues
Afërdita Berisha
Ligjerues
Behrije Halilaj-Vishi
Ligjerues
Elvana Podvorica
Ligjerues
Ibadete Bytyqi
Asistent
Arbesa Havolli
Asistent
Emire Havolli
Prof.Ass.
Sabit Bajçinovci
Ligjerues
Fadil Kryeziu
Ligjerues
Ermira Krasniqi
Ligjerues
Musa Oruqi
Ligjerues
Shemsi Veseli
Ligjerues
Shqiprojë Shala
Ligjerues
Shukrije Statovci
Asistent
Blenda Luta
Asistent
Kimete Berisha
Asistent
Sabrije Ramabaja
Ligjerues
Valbona Uka
Prof.Ass.
Milazim Kamberi
Prof.Ass.
Rabit Veseli
Prof.Ass.
Sylejman Shala
Prof.Ass.
Abedin Bahtiri
Prof. i rregullt
Avdi Pireva
Dekan
Fitim Arifi
Ligjerues
Jeton Havolli
Prof.Ass.
Abedin Ibrahimi
Prof.Ass.
Vildane Jashari
Ligjerues
Abdullah Havolli
Ligjerues
Afrim Shabani
Ligjerues
Afrim Selimi
Ligjerues
Arta Ibrani
Ligjerues
Astrit Haliti
Ligjerues
Bahri Blakçori
Ligjerues
Besnik Humolli
Ligjerues
Bujar Begu
Ligjerues
Egzon Shala
Ligjerues
Enver Tahiraj
Ligjerues
Fatmire Aliu
Ligjerues
Gjylinaze Braha
Ligjerues
Ibër Alaj
Ligjerues
Lekë Tërmkolli
Ligjerues
Nagip Lenjani
Ligjerues
Sabri Makolli
Ligjerues
Sami Sermaxhaj
Ligjerues
Sherif Ilazi
Ligjerues
Shqiprim Imeri
Ligjerues
Violet Lokaj
Ligjerues
Ymer Durmishi