Profesorët e Kolegjit Universi shtojnë në listën e tyre edhe dy punime shkencore të publikuara në revista ndërkombëtare

Profesoresorëve të Kolegjit Universi,  Ibadete Bytyqi nga departamenti i Infermierisë së përgjithshme dhe  Jeton Havolli nga departamenti i Kulturë fizike, sport dhe rekreacion iu janë publikuar punimet e tyre në dy nga revistat prestigjioze ndërkombetare me një impact faktor të lartë.

Për të parë punimin e profesorit Jeton Havolli klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://www.mdpi.com/2076-3417/10/19/6774?fbclid=IwAR1s_lOkLtw-ftrJBfIufocUstiBlhzxtJzDBlaPtZcVhQ2JphcO5j3LHwE

Për të parë punimin e profesoreshës Ibadete Bytyqi klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32977442/

Kolegji Universi, vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes!

Leave a comment