Profesoresha Valbona Uka pjesë e bordit redaktues shkencor – Technium Science

Kolegji Universi çdo herë po dëshmon që në kuadër të tij ka një staf profesional të aftë dhe shumë të angazhuar në sferën e hulumtimeve shkencore.

Pjesë e stafit është dhe profesoresha e psikologjisë Valbona Uka e cila kohëve të fundit është pranuar në bordin redaktues shkencor të Technium Science.

Technium Science është një qendër ndërkombëtare për mbështetjen e studiuesve, profesorëve, studiuesve dhe studentëve të shquar të cilët kërkojnë fusha të ndryshme të Shkencës dhe Teknologjisë, botues i Revistave dhe Librave me Akses të Hapur të dizajnuara për ta bërë më të lehtë për studiuesit në mbarë botën të zbulojnë kërkime shkencore të nivelit më të lartë.

Technium Science gjithashtu boton në emër të organizatave të tjera shkencore dhe përfaqëson nevojat e tyre dhe të anëtarëve të tyre.

Ne jemi të nderuar të kemi një pjesëtar të stafit tonë pjesë të Technium Science e cila padyshim do të kontriboj në ngrtijen profesionale në kuadrë të hulumtimeve si për stafin akademik ashtu dhe për studentët tanë.

Kolegji Universi, vendi ku sudiojnë profesionistët e së ardhmes.