Profesoresha e Kolegjit Universi zgjidhet kryetare e FSUK

Prof.Ass.Dr Diellza Kelmendi zgjidhet kryetare e Federatës së sporteve universitare të Kosovës.
https://fsunk-kos.org/index.php/2021/03/09/diellza-kelmendi-ne-krye-te-fsunk-se-per-kater-vitet-e-ardhshme/?fbclid=IwAR20xKeEVcVEC_I7zdLRU3p7RHFbD-9xhAkQOmWTrTvAlCeW8FNNSqENSzs
Profesoreshës i urojmë suksese në sfidën e re.

Kolegji Universi: Vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes.

 

Leave a comment