Orari i transportit

Orari i autobusëve për transport të studentëve për vitin akademik 18/19 do të organizohet nga kompanitë si në vijim:

BLERI – Rrethi i spitalit – Kolegj dhe anasjelltas

DITA– Podujevë – Kolegj – Prishtinë/Xhamia dhe anasjelltas

Bleri do të angazhohet vetëm të enjten, të premten dhe të shtunën sipas orarit në vijim:

Nisja Kthimi
E enjte paradite 08:15 13:25
pasdite 14:50 19:00
E premte paradite 08:15 13:25
pasdite 14:50 19:00
e shtunë dy grupet 08:30 16:00

Dita do i angazhon dy autobusë të enjten, të premten dhe të shtunën sipas orarit në vijim

Orari i autobusave nga podujeva
Nisja Ora arritja Kthimi Ora
Te stacioni i autobusëve Podujevë 08:50 09:20 Te  Kolegji 13:05
15:10 15:40 15:35
18:55

Me kompanitë Dita, studentët mund të udhëtojnë nga e hëna deri të shtunën sipas orarit në vijim:

Orari i autobusave nga podujeva
Nisja Ora arritja Kthimi Ora
Te stacioni i autobusëve Podujevë 08:50 09:20 Te stacioni për autobus te Kolegji Universi 10:45
10:40 11:10 13:05
11:30 12:00 13:25
14:20 14:50 15:35
15:10 15:40 16:55
16:30 17:00 18:55