Njoftim per Erasmus+

Erasmus+

Konkurs mobiliteti për semestrin veror të vitit akademik 2019/2020

Të nderuar studentë,

Kolegji Universi, në kuadër të Programit Erasmus+ (Mobility with common countries – KA 107), në bashkëpunim me Universitetin turk Abant Izzet Baysal i cili është edhe Projekt Kordinator, shpall konkurs për aplikimin e studentëve të interesuar për shfrytëzimin e mobilitetit përmes këtij programi për semestrin veror të vitit akademik 2019/2020 në Universitetin turk Abant Izzet Baysal

Kushtet që duhet të plotësohen nga studentët janë:

  • Të jetë studentë i rregullt në drejtimin:
  • Infermieri e Përgjithshme
  • Kulturës Fizike, Sportit dhe Rekreacionit;
  • Njohja e gjuhës Angleze;
  • CV e tij.

Për semestrin veror do të përzgjidhen 2 studentët më të mirë.

I inkurajojmë të gjithë studentët e interesuar të aplikojnë për mundësitë që i ofron ky Program.

 

Leave a comment