Mobiliteti i studentëve

Kolegji synon çdo herë të inkurajoj si stafin ashtu dhe studentët përmes projekteve të ndryshme të mobilitetit. Në kuadër të kësaj, vlen të përmendim projektine mobilitetit ERASMUS+ dhe MEVLANA përmes të cilave studentët dhe stafi marrin pjesë në institucionin përkatës për të ngritur njohuritë e tyre e njëkohësisht edhe mirëpresim studentët nga këto universitete. Gjatë vitit 2020,  2 studentë, 2 mësimdhënës si dhe 2 pjesëtarë të stafit administrativë janë përzgjedhur
që të marrin pjesë në Universitetin Bolu Abbant Izzet Baysal ne Turqi në kuadër të projektit të përbashkët të mobilitetit.