Marrëveshje bashkëpunimi në mes të kolegjit “Universi” dhe ECI

Marrëveshje bashkëpunimi në mes të kolegjit “Universi” dhe ECI

Kolegji “Universi” dhe qendra ECI (English Cultural Institute sh.p.k) sot kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për një periudhë afatgjate e cila përfshin të gjithë studentët e Kolegjit, e përmes kësaj kolegji ynë vërteton edhe njëherë se prioritet primar janë studentët dhe bashkëpunimet bëhen pjesë e rutinës së punës së vazhdueshme akademike, hulumtuese dhe studimore.

Kjo marrëveshje bashkëpunimi ka për qëllim:

  • Ofrimin e standardit të nevojshëm gjatë procesit të testimit të gjuhës Angleze, dhe të garantoj certifikimin zyrtar të rezultateve të arritura pas testimit të kandidatëve nga IEC

Duke marrë parasysh kërkesën e shoqërive europiane për të qenë gjithnjë e më shumë të bazuara tek njohuritë mbi gjuhën angleze, si dhe UA nr. 03/2018 për gjuhet e huaja në studimet Master dhe të doktoratës, ky bashkëpunim është shumë i mirëpritur  dhe thelbësor për avancim të mëtutjshëm të studentve dhe mundësisë për vazhdim të studimeve në ndonjë nga vendet evropiane.

Leave a comment