Konferenca Shkencore

Kolegji Universi bashkë organizator i konferencës shkencore ndërkombëtare “Sport, Physical Activity and Health” në Dubrovnik, Kroaci.

Nga data 2-5 është organizuar konferenca shkencore ndërkombëtare “ Sport, Physical Activity and Health” e paraparë të mbahej në Dubrovnik, Kroaci, e për shkak të pandemisë ajo është organizuar nëpërmjet platformës “zoom” video konference. Kolegji Universi ishte bashkë organizator i kësaj konference ku morën pjese shume shkencëtarë nga mbare bota me mbi 40 shtete. Nga Stafi i Kolegjit Universi nga Fakulteti i Kulturës Fizike, sportit dhe rekreacionit u prezantuan në këtë konferencë 5 punime, 2 prej tyre prezantime gojore ndërsa 3 në formë të poster prezantimeve.

1) O4 RELATIONSHIP BETWEEN BODY HEIGHT AND HAND LENGTH MEASUREMENTS OF BOTH GENDER ADOLESCENTS FROM REGION OF  GJAKOVA IN KOSOVO Fitim Arifi1,2, Fadil, Luta¹, Valbona Uka¹, Milazim Kamberi¹,  ¹Universi College, Faculty of Physical Culture Sport and Recreation, Prishtina, Kosovo, ²University  of  Tetova, Faculty of  Physical Education, Tetovo, North Macedonia Correspondence: Fitim Arifi ([email protected]edu.net)
2) O39 MANAGING PUBLIC MONEY FOR SPORTS ACTIVITIES IN KOSOVO Iber Alaj1,2, Enver Tahiraj¹,  Fadil Luta¹,  Sami Sermaxhaj¹ ¹Universi College, Faculty of Physical Culture Sport and Recreation, Prishtina, Kosovo, ²European University Kallos, Faculty of Health Science, Tuzla, Bosnia and Herzegovina Correspondence: Iber  Alaj ([email protected])
3) P38 THE EFFECT OF PHYSICAL EXERCISE ACCORDING TO THE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY IN THE MOTORIC ABILITIES OF YOUNG SOCCER PLAYERS Sami Sermaxhaj¹, Fadil Luta¹, Jeton Havolli¹, Imran Isufi² ¹Universi College, Faculty of Physical Culture Sport and Recreation, Prishtina, Kosovo, 2Institute of Sports Anthropology, Prishtina, Kosovo Correspondence: Sami Sermaxhaj ([email protected])
4) P39 THROWING SPEED OF HANDBALL ACCORDING TO THE PLAYING POSITION Jeton Havolli¹, Primoz Pori², Sami Sermaxhaj¹, Bujar Begu¹ ¹Universi College, Faculty of Physical Culture, Sport and Recreation, Prishtina, Kosovo, ²University of Ljubljana, Faculty of Sport, Ljubljana, Slovenia Correspondence: Jeton Havolli ([email protected]kolegjiuniversi.org)
5) P40 DIFFERENCES BETWEEN BASKETBALL PLAYERS OF SUPER AND UNIQUE LEAGUE IN SITUATIONAL AND MOTOR ABILITIES AT KOSOVO JUNIORS Bujar Begu¹, Metin Dalip², Jeton Havolli¹, Sherif Ilazi¹ ¹Universi College, Prishtina, Kosovo, ²State University of Tetova, Faculty of Physical Education, Tetovo, North Macedonia Correspondence: Bujar Begu ([email protected])

Presentation of Dubrovnik 2020 Arifi Fitim

Poster presentation MSA 2020 Sami Sermaxhaj

Libri i abstrakteve Dubrovnik

[pdf-embedder url=”https://kolegjiuniversi-edu.net/wp-content/uploads/2020/05/45.-Libri-i-Abstrakteve-të-konferencës-në-vitin-2016.pdf” title=”45. Libri i Abstrakteve të konferencës në vitin 2016″]