Kolegji “Universi” edhe me laborator të emergjencës

Së fundmi Kolegji Universi është pasuruar edhe me një laborator të emergjencës i cili do të jetë në dispozicion të studentëve të infermierisë.

Poashtu Kolegji Universi ka laboratorin për testime sportive dhe fizioterapi ku kryhen testime dhe hulumtime në sport dhe mjekësi sportive dhe laboratorin për infermieri në të cilën kryhen praktikat laboratorike nga lëndë të ndryshme.

Kolegji Universi gjithmonë ofron një mjedis mbështetës që thekson rëndësinë e eksperiencës praktike në të dy fushat e studimit.

 

Leave a comment