Bursat

Kolegji Universi ndan 5 bursa për çdo program dhe për çdo vit akademik. Bursat universitare ndahen për studentët e studimeve themelore (bachelor). Për fitimin e bursës universitare, studentët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Të jenë studentë të rregullt të Kolegjit Universi;
 • Të jenë studentë të vitit të dytë e më lartë;
 • Të mos kenë vit të përsëritur të studimeve;
 • Të mos kenë obligime financiare ndaj Kolegjit;
 • Afati i Shtatorit është afati i fundit i rregullt i vitit akademik, dhe studentët duhet t’i kenë të dhëna të gjitha provimet e vitit paraprak përkatës të studimeve në këtë afat;
 • Studentët që refuzojnë notën dhe hyjnë në provimin e njëjtë dy herë, nuk mund të marrin bursë;
 • Lista e studentëve bëhet për çdo program dhe për çdo gjeneratë, duke filluar nga nota mestare më e lartë gjer tek më e ulta;
 • Vetëm pesë studentët e parë të listës, të cilët e kanë notën mesatare 8.51 ose më të lartë, do të marrin bursa, dhe në varësi të notës mesatare do të jetë edhe përqindja e bursës.
 • Nota mesatare nga 9.51 deri 10.00 – Bursa do të jetë 75% e çmimit të studimit
 • Nota mesatare nga 9.01 deri 9.50 – Bursa do të jetë 40 % e çmimit të studimit
 • Nota mesatare nga 8.51 deri 9.00 – Bursa do të jetë 20 % e çmimit të studimit

Kolegji Universi

Vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes.

Bursat për vitin Akademik 2020/2021

Kolegji Universi për vitin akademik 2020/2021 do të shpërblejë 8 studentë me bursë studentore, duke u bazuar në kriteret e përcaktuar nga Senati i Kolegjit Universi në mbledhjen e mbajtur më 17/12/2020.

Shpërndarja e çmimeve për studentët fitues bëhet me 30/12/2020 nga ora 10:00 në Kolegjin Universi. Lista finale e studentëve që kanë arrite kushtin për bursë janë:

 1. Programi Infermieri e përgjithshme, gjenerata 18/19

 

Nr Studenti Mesatarja % e Bursës
1. Verona Rrahmani 9.92 35%
2. Bleona Musliu 9.58 35%
3. Shpresa Hasani Hajdari 8.63 10%

 

 1. Programi Infermieri e përgjithshme, gjenerata 19/20

 

Nr Studenti Mesatarja % e Bursës
1. Ardiana Haziri 9.75 35%
2. Dafina Zeka 9.67 35%
3. Shpresa Maliqi Mulolli 9.67 35%
4. Lejla Musliu 9.42 20%
5. Djellza Bajrami 9.17 20%

Zbritja do të aplikohet automatikisht në tarifën  studentit përkatës. Ankesat e mundshme nga studentët që mendojnë se ju është mohuar bursa ju lutem i drejtoni te sekretari i përgjithshëm, deri më 29/12/2020

Kolegji Universi për vitin akademik 2019/2020 do të shpërblejë 9 studentë me bursë studentore, duke u bazuar në kriteret e përcaktuar të Kolegjit Universi.

Shpërndarja e çmimeve për studentët fitues bëhet me 10/10/2019 nga ora 12:00 në Kolegjin Universi.

Lista finale e studentëve që kanë arrite kushtin për bursë sipas kritereve të paracaktuar janë:

 • Programi Infermieri e përgjithshme, gjenerata 17/18
1. Gentiana Mahmuti 9.96 70%
2. Gresa Kaçiu 9.79 70%
3. Marigona Tahiri 9.63 70%
4. Magbule MIftari 9.58 70%
5. Florije Jetullahu 9.54 70%
6. Megjide Zeqiri 9.54 70%
 • Programi Infermieri e përgjithshme, gjenerata 18/19
1. Verona Rrahmani 9.92 70%
2. Bleona Musliu 9.58 70%
 •  Programi Kulturë fizike, sport dhe rekreacion, gjenerata 17/18
1. Ermal Mehmeti   9.14 40%

Zbritja do të aplikohet automatikisht në tarifën  studentit përkatës. Ankesat e mundshme nga studentët që mendojnë se ju është mohuar bursa ju lutem i drejtoni te sekretari, deri më 09/10/2019

 Kolegji Universi

Vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes.

Kolegji Universi për vitin akademik 2018/2019 do të shpërblejë 12 studentë me bursë studentore, duke u bazuar në kriteret e përcaktuar të Kolegjit Universi.

Shpërndarja e çmimeve për studentët fitues bëhet me 22/10/2018 nga ora 12:00 në Kolegjin Universi.

Lista finale e studentëve që kanë arrite kushtin për bursë sipas kritereve të paracaktuar janë:

 • Programi Infermieri e përgjithshme, gjenerata 16/17
1. Ibadete Kaçiu 9.96 70%
2. Jehona Neziri 9.88 70%
3. Fitnete Jerliu-Kasumi 9.83 70%
4. Fjolla Verbovci 9.75 70%
5. Gentiana Uka 9.50 40%
Afrodita Krasniqi 9.50 40%
 • Programi Infermieri e përgjithshme, gjenerata 17/18
1. Gentiana Mahmuti 10.00 70%
2. Gresa Kaçiu 9.58 70%
3. Magbule MIftari 9.50 40%
4. Valentina Gashi 9.50 40%
5. Florije Jetullahu 9.33 40%
 •  Programi Kulturë fizike, sport dhe rekreacion, gjenerata 17/18
1. Ermal Mehmeti 9.06 40%

Zbritja do të aplikohet automatikisht në tarifën  studentit përkatës. Ankesat e mundshme nga studentët që mendojnë se ju është mohuar bursa ju lutem i drejtoni te sekretari, deri më 19/10/2018

Kolegji Universi

Vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes.

Kolegji Universi për vitin akademik 2017/2018 do të shpërblejë 14 studentë me bursë studentore, duke u bazuar në kriteret e përcaktuar të Kolegjit Universi.

Shpërndarja e çmimeve për studentët fitues bëhet me 17/10/2017 nga ora 13:00 në Kolegjin Universi.

Lista finale e studentëve që kanë arrite kushtin për bursë sipas kritereve të paracaktuar janë:

 1. Programi Infermieri e përgjithshme, gjenerata 15/16
1. Blerta Sejdiu 9.75 100%
2. Fatjona Behrami 9.67 100%
Besarta Zeqiri 9.58 100%
3. Adelina Canolli 9.54 100%
4. Kaltrina Bekteshi 9.50 50%
5. Nezir Nimani 9.21 50%
Përparim Kadriu 9.21 50%
 •  Programi Infermieri e përgjithshme, gjenerata 16/17
1. Ibadete Kaçiu 10.00 100%
2. Fitnete Jerliu-Kasumi 9.92 100%
3. Jehona Neziri 9.75 100%
4. Fjolla Verbovci 9.50 50%
5. Gentiana Uka 9.42 50%
 •  Programi Kulturë fizike, sport dhe rekreacion, gjenerata 15/16
1. Rilind Hakaj 8.94 25%
2. Shkelzen Visoka 8.89 25%

Zbritja do të aplikohet automatikisht në tarifën  studentit përkatës. Ankesat e mundshme nga studentët që mendojnë se ju është mohuar bursa ju lutem i drejtoni te sekretari, deri më 13/10/2017

Kolegji Universi

Vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes.

Përshëndetje të nderuar student të Kolegjit Universi

Me kënaqësi po ju informojmë se Kolegji Universi për vitin akademik 2016/2017 do të shpërblejë 12 studentë me bursë studentore, duke u bazuar në kriteret e përcaktuar të Kolegjit Universi.

Shpërndarja e çmimeve për studentët fitues bëhet me 13/10/2016 nga ora 13:00 në Kolegjin Universi.

Studentët që kanë arrite kushtin për bursë sipas kritereve të paracaktuar janë:

 1. Programi Infermieri e përgjithshme, gjenerata 14/15
1. Blenda Luta 9.59 100%
2. Zahir Uka 9.33 50%
3. Doruntina Jetullahu 9.07 50%
4. Floriana Shala 9.00 25%
5. Eldona Muzlijaj 8.85 25%
 1. Programi Infermieri e përgjithshme, gjenerata 15/16
1. Rinor Krasniqi 10.00 100%
2. Fatjona  Behrami 9.58 100%
3. Kaltrina Bekteshi 9.58 100%
4. Blertë Sejdiu 9.51 100%
5. Adelina Canolli 9.33 50%
 • Programi Kulturë fizike, sport dhe rekreacion, gjenerata 15/16
1. Shkelzen Visoka 8.83 25%
2. Rilind Hakaj 8.61 25%

Zbritja do të aplikohet automatikisht në tarifën  studentit përkatës. Ankesat e mundshme nga studentët që mendojnë se ju është mohuar bursa ju lutem i drejtoni te sekretari, deri më 18/10/2016

Kriteret për bursa për vitin akademik 2017/2018

Kolegji Universi ndan 5 bursa për çdo program dhe për çdo vit akademik. Bursat universitare ndahen për studentët e studimeve themelore (bachelor). Për fitimin e bursës universitare, studentët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Të jenë studentë të rregullt të Kolegjit Universi;
 • Të jenë studentë të vitit të dytë e më lartë;
 • Të mos kenë vit të përsëritur të studimeve;
 • Të mos kenë obligime financiare ndaj Kolegjit;
 • Afati i Shtatorit është afati i fundit i rregullt i vitit akademik, dhe studentët duhet t’i kenë të dhëna të gjitha provimet e vitit paraprak përkatës të studimeve në këtë afat;
 • Studentët që refuzojnë notën dhe hyjnë në provimin e njëjtë dy herë, nuk mund të marrin bursë;
 • Lista e studentëve bëhet për çdo program dhe për çdo gjeneratë, duke filluar nga nota mestare më e lartë gjer tek më e ulta;
 • Vetëm pesë studentët e parë të listës, të cilët e kanë notën mesatare 8.51 ose më të lartë, do të marrin bursa, dhe në varësi të notës mesatare do të jetë edhe përqindja e bursës.
 • Nota mesatare nga 9.51 deri 10.00 – Bursa do të jetë 100% e çmimit të studimit
 • Nota mesatare nga 9.01 deri 9.50 – Bursa do të jetë 50 % e çmimit të studimit
 • Nota mesatare nga 8.51 deri 9.00 – Bursa do të jetë 25 % e çmimit të studimit

Kolegji Universi

Vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes.

Përshëndetje të nderuar student të Kolegjit Universi

Me kënaqësi po ju informojmë se Kolegji Universi për vitin akademik 2015/2016 do të shpërblejë 10 studentë me bursë studentore, duke u bazuar në kriteret e përcaktuar të Kolegjit Universi.

Studentët që kanë arrite kushtin për bursë në bazë të kriterit të notës mesatare janë:

nr Studenti Programi Gjenerata Nota mesatare zbritja
1 Selim Bega Infermieri e përgjithshme 2013/14 9.46 50%
2 Naser Miftari Infermieri e përgjithshme 2013/14 9.38 50%
3 Antigona Ahmeti-Muqiqi Infermieri e përgjithshme 2013/14 9.08 50%
4 Shqipe Aliu Infermieri e përgjithshme 2013/14 8.58 25%
5 Ibrahim Kaçiu Kulturë fizike, sport dhe rekreacion (BA) 2012/13 8.58 25%
6 Vlora Blaku Infermieri e përgjithshme 2013/14 8.54 25%

Zbritja do të aplikohet automatikisht në tarifën  studentit përkatës. Ankesat e mundshme nga studentët që mendojnë se ju është mohuar bursa ju lutem i drejtoni te sekretari, deri më 18/12/2015

Kriteret për bursa për vitin akademik 2016/2017

Kolegji Universi ndan 5 bursa për çdo program dhe për çdo vit akademik. Bursat universitare ndahen për studentët e studimeve themelore (bachelor). Për fitimin e bursës universitare, studentët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Të jenë studentë të rregullt të Kolegjit Universi;
 • Të jenë studentë të vitit të dytë e më lartë;
 • Të mos kenë vit të përsëritur të studimeve;
 • Të mos kenë obligime financiare ndaj Kolegjit;
 • Afati i Shtatorit është afati i fundit i rregullt i vitit akademik, dhe studentët duhet t’i kenë të dhëna të gjitha provimet e vitit paraprak përkatës të studimeve në këtë afat;
 • Studentët që refuzojnë notën dhe hyjnë në provimin e njëjtë dy herë, nuk mund të marrin bursë;
 • Lista e studentëve bëhet për çdo program dhe për çdo gjeneratë, duke filluar nga nota mestare më e lartë gjer tek më e ulta;
 • Vetëm pesë studentët e parë të listës, të cilët e kanë notën mesatare 8.51 ose më të lartë, do të marrin bursa, dhe në varësi të notës mesatare do të jetë edhe përqindja e bursës.
 • Nota mesatare nga 9.51 deri 10.00 – Bursa do të jetë 100% e çmimit të studimit
 • Nota mesatare nga 9.01 deri 9.50 – Bursa do të jetë 50 % e çmimit të studimit
 • Nota mesatare nga 8.51 deri 9.00 – Bursa do të jetë 25 % e çmimit të studimit

Kolegji Universi

Vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes.

Përshëndetje të nderuar student të Kolegjit Universi

Me kënaqësi po ju informojmë se Kolegji Universi për vitin akademik 2014/2015 do të shpërblejë 10 studentë me bursë studentore, duke u bazuar në kriteret e përcaktuar të Kolegjit Universi.

Studentët që kanë arrite kushtin për bursë në bazë të kriterit të notës mesatare janë:

Nr Gjenerata Viti aktual i studimeve Programi Emri dhe Mbiemri Nota mesatare Zbritja në përqindje
1 2011/2012 4 Sport Naim Qenaj 9.24 50%
2 2011/2012 4 Sport Besnik Rrustemi 9.18 50%
1 2012/2013 3 Infermieri Mevlude Ejupi 9.89 100%
2 2012/2013 3 Infermieri Kimete Berisha 9.74 100%
3 2012/2013 3 Infermieri Besarta Asllani 9.32 50%
4 2012/2013 3 Infermieri Ganimete Haxhiu 8.89 25%
5 2012/2013 3 Infermieri Vjollca Rexhepi 8.72 25%
1 2013/2014 2 Infermieri Selim Bega 9.33 50%
2 2013/2014 2 Infermieri Naser Miftari 9.27 50%
3 2013/2014 2 Infermieri Antigona Muçiqi 9.13 50%

Zbritja do të aplikohet automatikisht në tarifën  studentit përkatës. Ankesat e mundshme nga studentët që mendojnë se ju është mohuar bursa ju lutem i drejtoni te sekretari, deri më 30/11/2014

Kriteret për bursa për vitin akademik 2015/2016

Kolegji Universi ndan 5 bursa për çdo program dhe për çdo vit akademik. Bursat universitare ndahen për studentët e studimeve themelore (bachelor). Për fitimin e bursës universitare, studentët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Të jenë studentë të rregullt të Kolegjit Universi;
 • Të jenë studentë të vitit të dytë e më lartë;
 • Të mos kenë vit të përsëritur të studimeve;
 • Të mos kenë obligime financiare ndaj Kolegjit;
 • Afati i Shtatorit është afati i fundit i rregullt i vitit akademik, dhe studentët duhet t’i kenë të dhëna të gjitha provimet e vitit paraprak përkatës të studimeve në këtë afat;
 • Studentët që refuzojnë notën dhe hyjnë në provimin e njëjtë dy herë, nuk mund të marrin bursë;
 • Lista e studentëve bëhet për çdo program dhe për çdo gjeneratë, duke filluar nga nota mestare më e lartë gjer tek më e ulta;
 • Vetëm pesë studentët e parë të listës, të cilët e kanë notën mesatare 8.51 ose më të lartë, do të marrin bursa, dhe në varësi të notës mesatare do të jetë edhe përqindja e bursës.
 • Nota mesatare nga 9.51 deri 10.00 – Bursa do të jetë 100% e çmimit të studimit
 • Nota mesatare nga 9.01 deri 9.50 – Bursa do të jetë 50 % e çmimit të studimit
 • Nota mesatare nga 8.51 deri 9.00 – Bursa do të jetë 25 % e çmimit të studimit

Kolegji Universi

Vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes.

Përshëndetje të nderuar student të Kolegjit Universi

Me kënaqësi po ju informojmë se Kolegji Universi për vitin akademik 2013/2014 do të shpërblejë 5 studentë me bursë studentore, duke u bazuar në kriteret e përcaktuar të Kolegjit Universi.

Studentët që kanë arrite kushtin për bursë në bazë të kriterit të notës mesatare janë:

Nr Gjenerata Viti aktual i studimeve Programi Emri dhe Mbiemri Nota mesatare Zbritja në përqindje
1 2010/2011 4 Sport Bunjamin Havolli 9.18 50%
2 2011/2012 3 Sport Besnik Rrustemi 9.19 50%
3 2011/2012 3 Sport Naim Qenaj 9.18 50%
4 2012/2013 2 Infermieri Mevlude Ejupi 9.91 100%
5 2012/2013 2 Infermieri Kimete Berisha 9.91 100%

Zbritja do të aplikohet automatikisht në tarifën  studentit përkatës. Ankesat e mundshme nga studentët që mendojnë se ju është mohuar bursa ju lutem i drejtoni te sekretari, deri më 25/10/2013

Kriteret për bursa për vitin akademik 2014/2015

Kolegji Universi ndan 5 bursa për çdo program dhe për çdo vit akademik. Bursat universitare ndahen për studentët e studimeve themelore (bachelor). Për fitimin e bursës universitare, studentët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Të jenë studentë të rregullt të Kolegjit Universi;
 • Të jenë studentë të vitit të dytë e më lartë;
 • Të mos kenë vit të përsëritur të studimeve;
 • Të mos kenë obligime financiare ndaj Kolegjit;
 • Afati i Shtatorit është afati i fundit i rregullt i vitit akademik, dhe studentët duhet t’i kenë të dhëna të gjitha provimet e vitit paraprak përkatës të studimeve në këtë afat;
 • Studentët që refuzojnë notën dhe hyjnë në provimin e njëjtë dy herë, nuk mund të marrin bursë;
 • Lista e studentëve bëhet për çdo program dhe për çdo gjeneratë, duke filluar nga nota mestare më e lartë gjer tek më e ulta;
 • Vetëm pesë studentët e parë të listës, të cilët e kanë notën mesatare 8.51 ose më të lartë, do të marrin bursa, dhe në varësi të notës mesatare do të jetë edhe përqindja e bursës.
 • Nota mesatare nga 9.51 deri 10.00 – Bursa do të jetë 100% e çmimit të studimit
 • Nota mesatare nga 9.01 deri 9.50 – Bursa do të jetë 50 % e çmimit të studimit
 • Nota mesatare nga 8.51 deri 9.00 – Bursa do të jetë 25 % e çmimit të studimit

Kolegji Universi

Vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes.