Alumni
Alumni i Kolegjit Universi organizon evente të ndryshme kulturore, arismore, kërkimore dhe sportive.

BPrAL Universi hapësirë të veçante i ka kushtuar dhe vazhdon t’i kushtoj studentëve të diplomuar (alumni). Zyra për studentë si dhe zyra për orientim profesional mban kontakte të vazhdueshme me këta student. Ky bashkëpunim ka paraqitur një avantazh tek Kolegji duke ofruar informacione të azhuruara për sa i përket kërkesave të tregut dhe shfrytëzimit më të mirë të burimeve të Kolegjit.

Alumni i Kolegjit Universi është organizatë në të cilën të mblidhen të gjithë të diplomuarit në këtë kolegj. Qëllimi i këtij organizimi është mbajtja e kontakteve te lidhura gjatë studimeve në mes studentëve, si dhe mes studentëve dhe profesorëve.

Kolegji Universi & Shoqata Alumni

Alumni i Kolegjit Universi është organizatë në të cilën të mblidhen të gjithë të diplomuarit në këtë kolegj. Qëllimi i këtij organizimi është mbajtja e kontakteve te lidhura gjatë studimeve në mes studentëve, si dhe mes studentëve dhe profesorëve.

Shoqata Alumni është një adresë e saktë për çdo njeri, që mendon se mund të kontribuojë në zhvillimin e mëtejshëm të Kolegjit UNIVERSI. Prandaj, çdo njeri i tille, është i mirëseardhur për ta dhënë këtë kontribut.
E-Mail:
[email protected]

BPrAL Universi hapësirë të veçante i ka kushtuar dhe vazhdon t’i kushtoj studentëve të diplomuar (alumni). Zyra për studentë si dhe zyra për orientim profesional mban kontakte të vazhdueshme me këta student. Ky bashkëpunim ka paraqitur një avantazh tek Kolegji duke ofruar informacione të azhuruara për sa i përket kërkesave të tregut dhe shfrytëzimit më të mirë të burimeve të Kolegjit.

Alumni i Kolegjit Universi është organizatë në të cilën të mblidhen të gjithë të diplomuarit në këtë kolegj. Qëllimi i këtij organizimi është mbajtja e kontakteve te lidhura gjatë studimeve në mes studentëve, si dhe mes studentëve dhe profesorëve.

Alumni i Kolegjit Universi organizon evente të ndryshme kulturore, arismore, kërkimore dhe sportive.

 

Forcimi i Marrëdhënieve

Shoqata Alumni ndihmon dhe krijon kushte të favorshme për realizimin sa më të mirë të filozofisë, vlerave dhe qëllimeve të Kolegjit UNIVERSI. Shoqata Alumni u vjen në ndihmë të gjithë anëtarëve të tij, duke ofruar asistencë të llojeve të ndryshme dhe të fushave të ndryshme. Shoqata Alumni punon për zgjerimin e bazës financiare të Kolegjit, duke kanalizuar në mënyrë efektive dhe transparente donacionet e ndryshme, fondet e ndryshme për hulumtime. Një tjetër aktivitet i shoqatës Alumni është edhe lobimi për projekte të caktuara në interes të studentëve dhe profesoratit të Kolegjit UNIVERSI. Shoqata Alumni lobon për donacione, që kanë të bëjnë me aktivitete të organizuara nga Kolegji, të cilat kanë një dobi shoqërore dhe që shkojnë përtej kufijve akademike dhe universitare. Sh. Alumni promovon, mundëson dhe realizon dhënien e bursave për studentët në bazë të donacioneve të mbledhura si nga anëtarët e tij, ashtu edhe financimeve nga organizata, kompani apo individë të ndryshëm, dashamirë dhe mbështetës të arsimit cilësor kombëtar.

Shoqata Alumni është një adresë e saktë për çdo njeri, që mendon se mund të kontribuojë në zhvillimin e mëtejshëm të Kolegjit UNIVERSI. Prandaj, çdo njeri i tille, është i mirëseardhur për ta dhënë këtë kontribut.

Storje suksesi
See more news
Subscribe
to our newsletter
Alumnae Events
See more events
asd
May
12
  • 15:20
  • Durrës, Albania
Kujdesi Infermieror në Specialitete
13
Nobel laureates
bachelor’s recipients were employed
12
MacArthur fellows
bachelor’s recipients were employed
113
NCAA titles
graduates hold a position related to their degree
250
Olympic medals
overall student-athlete GPA for Spring 2016
Apply for Admission or some other Call to Action