Kolegji Universi Kolegji i vetëm në Kosovë që u mëson studentëve matjet dhe testimet sportive sipas standarteve ndërkombëtare
Laboratorët & Salla Me 1800m2 terene sportive dhe 1200m2 hapsirë mësimore të pajisur me laborator më modern të fushës së Sportit, Rekreacionit Mjeksis Sportive, kabineti i analizave të lojrave sportive dhe laboratori më modern për infermieri në Kosovë. Një vend ku do të hasni arsim të cilësisë së lartë
Vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes Kolegji Universi synon të jetë një model i përsosmërisë, i njohur kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht, për edukim inovativ, programe dinamike të kërkimit dhe qasje kreative në praktikë

Videot në Youtube

statistika nË numra

89
të vitit 2017-18
janë të punësuar në sfera të ndryshme
96
të vitit 2018-2019
të diplomuarit mbajnë lidhje me kolegjin dhe profesorët
3042
students
overall student-athlete GPA for Spring 2016