online
Fillojne ligjeratat Online

Nga 25 marsi do të fillojmë organizimin e ligjëratave në formë elektronike për lëndët në vijim: Infermieri   viti i pare – Programi diagnostik dhe terapeutik – Behrije Halilaj Vishi viti i dyte – Planifikimi familjar – Minire Alilaj Beqiraj viti i trete – Metodologjia e hulumtimit – Kadir Hyseni Sporti viti i pare – FIziologia […]