Kolegji Universi Kolegji i vetëm në Kosovë që u mëson studentëve matjet dhe testimet sportive sipas standarteve ndërkombëtare
Laboratorët & Salla Me 1800m2 terene sportive dhe 1200m2 hapsirë mësimore të pajisur me laborator më modern të fushës së Sportit, Rekreacionit Mjeksis Sportive, kabineti i analizave të lojrave sportive dhe laboratori më modern për infermieri në Kosovë. Një vend ku do të hasni arsim të cilësisë së lartë
Universi Misioni i Kolegjit Universi është të krijojë dhe të zhvillojë dije të qëndrueshme përmes mësimdhënies e mësimnxënies cilësore, ku kjo pasurohet me implementimin e njohurive teorike në praktike, nxitjes së studentëve në kërkimet shkencore për formimin e profesionistëve të së ardhmes në fushat e shëndetit dhe sportit.
Vendi ku studiojnë profesionistët e së ardhmes Kolegji Universi synon të jetë një model i përsosmërisë, i njohur kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht, për edukim inovativ, programe dinamike të kërkimit dhe qasje kreative në praktikë
STATISTIKA NË NUMRA
15
Vite eksperience
5
Programe të akredituara ndër vite
1522
Student të regjistruar
591
Student të diplomuar

Videot në Youtube

Shiko më shumë